Alle personbiler, varebiler, autocampere og motorcykler op til 3500 kg kan eksporteres, og man kan få udbetalt eksportgodtgørelse. På køretøjer ældre end 35 år regnet fra bilens første indregistrerings dato kan der ikke udbetales eksportgodtgørelse. Eksportgodtgørelsen er samme beløb, som der skulle betales i afgift ved import dog minus 15% eller minimum kr. 8500,- ved personbiler og minimum kr. 4500,- på varebiler.